ДепартаментРоманистика и германистика

Преп. Веселинка Крушева (немски ез.)

Преп. Веселинка Крушева (немски ез.)

e-mail: vkrusheva@nbu.bg

 

Име:  преп. Веселина Крушева
e-mail: vkrusheva@nbu.bg
Академична длъжност: преподавател
Основни изследователски интереси в областта на: Методика на преподаване на чужд език; Превод и  интеркултурна комуникация
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Електронно обучение; Страноведчески аспекти в преподаването на немски език за българи
Възможности за експертиза в областта на: методика на преподаване на чужд език, разработване на университетски курсове и учебни материали по немски език с фокус върху развиването на умения за междукултурно общуване, оценка на изпитни и учебни материали по немски като чужд език
Преподавателски интереси в областта на:  иновативни методи за преподаване на немски език за академични цели, превод и интеркултурна комуникация, превод за европейските институции
Образование: 
1975 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Факултет по западни филологии, специалност немска филология
По-важни публикации:
Превод на книгите:
“Познай болестите по лицето”, издателство “Супер 7”, 1992
„Хуна медитация”, издателство “Алиса-Тайнство”, 1994
“Да схванем основната лексика”, издателство “PONS”, 2001
Френска граматика – кратка и ясна, “PONS”, 2001
Испанска граматика – кратка и ясна, “PONS”, 2001
Италианска граматика – кратка и ясна, “PONS”, 2001
PONS Универсален немско-български речник, 2002 (участие в   екип)
PONS Джобен българо-немски речник, 2004
Адаптация на учебно помагало по немски език за горен курс  „Mehr Deutsch direkt”, “PONS”, 2011