ДепартаментРоманистика и германистика

Годишник на департамента - 2002 г. Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезковото обучение обучение", НБУ-2002

2-2_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамента - 2002 г. Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезковото обучение обучение", НБУ-2002

Романистика и германистика

Годишници

Съдържание
1. Предговор - Павлина Стефанова
2. Светлана Димитрова и Дезмънд Томас - Training FL student teachers in communication skills
3. Павлина Стефанова - Aus- und Weiterbildung von Primarlehrern mit Fremdsprache in Bulgarien
4. Диана Янкова - Venturing beyond the old chalk-and-talk method in foreign language teaching
5. Цветилена Кръстева - Une idee du temps
6. Цветилена Кръстева - За двойния статус на щях да-формите и граматическия им превод на френски език
7. Анелия Бръмбарова - Темпоралната система в текста на приказката - методически бележки
8. Борис Неймушин - Залогова дефективност и исторически развой на езика
9. Евгения Вучева - Aproximación a la teoría del estilo
10. Даниела Кожухарова - Contexto histórico y literario de las dos mayores
obras espoañolas medievales dedicadas a Alejandro Magno
11. Венета Сиракова - Индиански Великден или един по-различен поглед върху мексиканската душевност в романа на Росарио Кастелянос „Среднощна литургия"