ДепартаментРоманистика и германистика

Съвет на департамента

НЕМСКИ ЕЗИК

 

проф. Мария Грозева, д.н.
e-mail: mgrozeva@nbu.bg

 

проф. Павлина Стефанова, д.н.
email: p.stefanova@nbu.bg

 

доц. д-р Елена Савова
e-mail: esavova@nbu.bg

 

гл. ас. Анелия Ламбова
e-mail: alambova@nbu.bg

 

преп. Анета Чучкова
e-mail: achuchkova@nbu.bg

 

преп. Анжела Ангелова
e-mail: a.georgieva@nbu.bg

 

преп. Велка Харизанова
e-mail: welcome@nbu.bg

 

преп. Веселинка Крушева
e-mail: vkrusheva@nbu.bg

 

преп. Владимира Петрова
e-mail: vpetrova@nbu.bg

 

преп. Камелия Джурелова
e-mail: kdjourelova@gmail.com

 

преп. Нора Кръстева
e-mail: nkrasteva@nbu.bg

 

преп. Росица Василева
e-mail: rraycheva@nbu.bg

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

доц. д-р Анелия Бръмбарова
e-mail: brambarova@yahoo.fr

 

гл. ас. д-р Милен Шипчанов
e-mail: mshipchanov@nbu.bg

 

ас. д-р  Радосвета Кръстанова
e-mail: radosvetakk@gmail.com

 

преп. Диян Карагеоргиев
e-mail: dkarageorgiev@nbu.bg

 

преп. Елена Апостолова
e-mail: eapostolova@nbu.bg

 

преп. Магдалена Божкова
e-mail: mbojkova@nbu.bg

 

преп. Цветилена Кръстева
e-mail: tsvetilena@gmail.com

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

доц. д-р Нели Раданова
e-mail: radanova_n@yahoo.com

 

гл. ас. Петя Петкова
e-mail: pkpetkova@nbu.bg

 

ас. Мария Ладовинска
e-mail: mladovinska@nbu.bg

 

преп. Десислава Давидова
e-mail: ddavidova@nbu.bg

 

преп. Райна Димитрова
e-mail: r_dimitrova@nbu.bg

 

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

проф. Мария Китова, д.н.
e-mail: mkitova@nbu.bg

 

доц. д-р Анушка Леви
e-mail: anilevi45@gmail.com

 

гл. ас. д-р Венета Сиракова

e-mail: vsirakova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Даниела Меса
e-mail: daleksandrova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова
e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg

 

гл. ас. Станимир Мичев
e-mail: smichev@nbu.bg

 

ас. д-р Мария Спасова
e-mail: mspassova@nbu.bg

 

ас. Рая Райчева
e-mail: r.raycheva@abv.bg

 

преп. Валентина Славова
e-mail:valslavova@nbu.bg

 

преп. Даниела Контрерас
e-mail: dcontreras@abv.bg

 

преп. Любка Славова
e-mail: lslavova@nbu.bg

 

преп. Румяна Петкова
e-mail: rkpetkova@yahoo.com

 

преп. Свилена Джурковска
e-mail: s.dimitrova@nbu.bg